6 maanden tot 2 ½ jaar –> melkgebit

Kinderen krijgen hun eerste tandjes gemiddeld als ze 6 maanden oud zijn. In de 2 jaar die dan komen zullen ze hun volledige melkgebit krijgen. In totaal heeft het kind dan 20 tanden en kiezen.

In de periode dat het kind 5-6 jaar oud is krijgt het zijn eerste 4 blijvende kiezen. Meestal blijft de doorbraak hiervan ongemerkt omdat hier geen melkkies voor wordt gewisseld.

5 tot 7 jaar –> melk voortanden wisselen, eerste blijvende kiezen komen

De kleur van het blijvende voortanden is meestal iets geler, dit is normaal.
De snijtanden hebben een kartelrand die langzaam afslijt.

11 tot 13 jaar –> melk kiezen wisselen

Nu komen de kleine kiezen door.

1e Bezoek aan de tandarts

Voor de kinderen is het belangrijk om vertrouwd te raken met de tandarts. Neem je kind(eren) vanaf dat ze klein zijn gerust mee tijdens de controles. Zo zullen ze merken dat het normaal is dat ze 2x per jaar hun tanden laten zien. Vanaf 3 jaar mogen de kinderen al dan niet op schoot van een van de ouders hun tanden laten “tellen”. Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen dan zelfstandig in de stoel.

Duimzuigen of speen

Soms hebben kinderen verkeerde mondgewoonten zoals duimzuigen en tong-persen. Dit beinvloedt de stand van de tanden. Probeer deze gewoonte af te leren voordat de tanden gaan wisselen. Duimzuigen is veel schadelijker dan een speen. Je kunt je kind daarbij helpen door een speen samen weg te gooien, of te belonen als het gedurende een bepaalde tijd daarmee gestopt is of af te leiden. Dit lukt in de meeste gevallen niet zonder meer. Soms zullen wij het kind naar een logopediste verwijzen.