Kronen

Een kroon is een kapje van porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd en kan er niet meer afgehaald worden. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm weer terug. Een kroon verstevigt de tand of kies zoals een ring rondom een hamersteel voor extra sterkte zorgt. Een kroon gaat afhankelijk van de belasting en de manier van schoonmaken door de patiënt gemiddeld zo’n 10 jaar mee. Er zijn verschillende redenen waarom u een kroon nodig kan hebben:

Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan. Er is dan onvoldoende houvast voor een vulling. Vaak is na een kanaalbehandeling een kroon nodig.
Het uiterlijk van uw gebit kan een reden zijn voor een kroon. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voorin de mond staan.

Een kroon , een kapje over een tand of een kies

Een kroon over een voortand

Een kroon of brug op een implantaat

Een implantaat kan ook de basis voor een kroon of brug zijn. Voordeel is dat de twee buurmannen niet afgeslepen hoeven te worden.Op het implantaat wordt een porseleinen kies of tand geplaatst.

Bruggen

Een brug vervangt een tand of kies die er niet meer is. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dit zijn afgeslepen tanden of kiezen aan beide kanten van de open plek. Ertussen zit een brugtussendeel, ook wel “dummy” genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen, die op de plaats van de open ruimte komen. Wat is het voordeel van een brug:

  • Om beter te kunnen kauwen
  • Verbetering van het uiterlijk
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien

Een gewone brug

Een vrij-eindigende brug

Een etsbrug

De behandeling

De behandeling van een kroon of brug is tegenwoordig een stuk gemakkelijker geworden. Er wordt niet meer gehapt, maar via een scan wordt de kroon gedesigned. Daarna wordt de kroon uit een stuk voorgebakken porselein gefreesd en in een speciale oven afgeglansd.  Hiervoor komt u in de meeste gevallen een keer in de ochtend en dezelfde middag wordt de kroon op zijn plaats gezet. U hoeft dus niet meer twee weken met een noodkroon rond te lopen!

1. Afslijpen van tand of kies

Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Vervolgens wordt er een scan van de situatie gemaakt, zonder nog af te hoeven drukken.

2. Vastzetten van kroon of brug

In de middag wordt de kroon of brug gepast en in de mond vastgezet met een snelhardend cement.