Implantaten

 • Hoe zien implantaten eruit?
 • Wanneer worden implantaten toegepast?
 • Wanneer behoort een behandeling met implantaten tot de mogelijkheden?

Hoe zien implantaten eruit?

Dwarsdoorsnede van een kies met wortel.

Dwarsdoorsnede van een implantaat met kroon.

Vervanging van een tand door een implantaat met kroon.

Vervanging van drie kiezen door twee implantaten met een brug.

Een brug op zes implantaten.

Twee implantaten met een constructie waarop een brug kan worden geplaatst.

Waarvoor?

Er zijn verschillende situaties waarin implantaten worden toegepast:

 • Als er een tand of kies (of meer) mist kan op een implantaat een kroon worden geplaatst.
 • Bij het ontbreken van meerdere of van alle tanden en kiezen kan op implantaten (meestal twee) een overkappingsprothese worden geplaatst. Een overkappingsprothese is een kunstgebit dat vastklikt op de implantaten.

Kan een implantaat ook bij mij?

In principe kan bij iedereen bij wie het kaakbot is volgroeid (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Er zijn wel een paar voorwaarden:

 • Er moet genoeg kaakbot zijn om implantaten in vast te laten groeien.
 • Het kaakbot moet gezond zijn.
 • Het tandvlees van de eigen nog resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan moet het eerst gezond worden gemaakt, voordat een implantaat geplaatst kan worden.
 • U moet bereid zijn de implantaten en de daarop bevestigde kroon, brug of prothese goed te onderhouden.

Daarnaast is het succespercentage van implantaten bij niet-rokers hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.

Hoe verloopt de behandeling met implantaten?

 • Het inbrengen van de implantaten wordt verricht door een tandarts-implantoloog.
 • U krijgt een plaatselijke verdoving.
 • Het tandvlees wordt losgemaakt op de plek waar het implantaat moet komen, zodat het kaakbot zichtbaar wordt.
 • Er wordt een gaatje in het kaakbot geboord.
 • In het gaatje in het kaakbot wordt het implantaat geschroefd.
 • Het tandvlees wordt met hechtingen gesloten.

Nazorg

Nadat het implantaat is geplaatst, zijn goede mondhygiëne en controle door de tandarts erg belangrijk. De tandarts-implantoloog zal u vragen een half jaar na plaatsing en daarna weer na een half jaar (of indien nodig eerder) voor controle terug te komen. Het kan zijn dat hij voor de controle één of meer keren röntgenfoto’s maakt. Dankzij de controles kan hij tijdig ingrijpen bij ongewenste ontwikkelingen.

Een goede gebitsverzorging is van groot belang voor het behoud van de implantaten. Naast de dagelijkse mondverzorging is regelmatig bezoek aan de tandarts en/of mondhygiënist nodig. Zo wordt de conditie van het tandvlees, van het bot rondom de implantaten en van de kroon, brug of prothese op de implantaten goed in de gaten gehouden.