Kronen en bruggen

 

Kronen

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd en kan er niet meer afgehaald worden. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm weer terug. Een kroon verstevigd de tand of kies zoals een ring rondom een hamersteel voor extra sterkte zorgt. Een kroon gaat afhankelijk van de belasting en de manier van schoonmaken door de patiënt gemiddeld zo’n 10 jaar mee. Er zijn verschillende redenen waarom u een kroon nodig kan hebben:

  1. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan. Er is dan onvoldoende houvast voor een vulling. Vaak is na een kanaalbehandeling een kroon nodig.
  2. Het uiterlijk van uw gebit kan een reden zijn voor een kroon. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voorin de mond staan.


Een kroon , een kapje over een tand of een kies


Een kroon over een voortand 

Een kroon of brug op een implantaat

Een implantaat kan ook de basis voor een kroon of brug zijn. Voordeel is dat de twee buurmannen niet afgeslepen hoeven te worden.Op het implantaat wordt een porseleinen kies of tand geplaatst.

 

Bruggen

Een brug vervangt een tand of kies die er niet meer is. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dit zijn afgeslepen tanden of kiezen aan beide kanten van de open plek. Ertussen zit een brugtussendeel, ook wel "dummy" genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen, die op de plaats van de open ruimte komen. Wat is het voordeel van een brug:

  • Om beter te kunnen kauwen
  • Verbetering van het uiterlijk
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien

 


Een gewone brug


Een vrij-eindigende brug


Een etsbrug

De behandeling

De behandeling van een kroon of brug verloopt in een aantal stappen. Hiervoor zult u ongeveer drie keer bij uw tandarts terug moeten komen. Zo nodig wordt plaatselijk een verdoving gegeven. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor zijn ongeveer twee weken tijd nodig.

1. Afslijpen van tand of kies

Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Als de situatie er rustig uitziet, wordt er een afdruk genomen. Daarna wordt er een noodvoorziening  gemaakt. Eet er liever geen harde of kleverige producten mee. De tijdelijke kroon is daar meestal niet op berekend. Komt de noodkroon los, neem dan contact met ons op.

2. Vastzetten van kroon of brug

Bij de laatste afspraak wordt de kroon of brug gepast en in de mond vastgezet met een snelhardend cement.